Garantie- en retourbeleid

Garantiebepaling 

Goedkoopwinkelinrichten geeft 1 maand garantie tenzij anders vermeld per product, op fabricage en materiaalfouten. Dit kan betekenen herstel van materiaal, omruilen van producten waarbij de oude producten retour gaan naar Goedkoopwinkelinrichten of retour van het aankoopbedrag. 

De beslissing hierin ligt bij Goedkoopwinkelinrichten. 

Garantieverplichting vervalt indien koper ondeugdelijk is omgegaan met materialen of er opzet of grove schuld bij koper of van diens leidinggevende ondergeschikten o.a. foutieve opslag, transport van materialen met ondeugdelijke verpakking. Onzorgvuldig of verkeerd gebruik. Schade door wateroverlast, brand of dergelijke. 

Garantieprocedure 

  • Wanneer jouw defect binnen de garantie valt, kan je dit aan ons laten weten door een email te sturen naar info@goedkoopwinkelinrichten.nl  
  • Wij nemen contact met u op voor de vervolg stappen 
  • Het kan zijn dat wij het zelfde artikel komen omruilen, repareren of het volledige bedrag terugstorten, indien we dit product niet meer op voorraad hebben 
  • De terugbetaling doen wij dan binnen 14 dagen 

Retourneren

De bestelde producten kunnen bij ons niet retour gestuurd worden,  op onderstaande voorwaardes na: 

  • Het onder de garantievoorwaarden valt
  • U het product wilt omruilen voor een ander artikelnummer en zelf voor het transport zorgt 

U dient dit dan binnen 14 dagen kenbaar aan ons te maken door een email te sturen naar info@goedkoopwinkelinrichten.nl De 14 dagen gaan in op de dag van aflevering.
Wanneer het onder de voorwaardes valt, betalen wij u binnen 14 dagen het gehele bedrag terug.